jasima

Wikipedia Logo

meaning

odrážet, zrcadlit, být přesně naopak

see also

tu, lukin

ku translations

reflect59, opposite40, reverse35

usage

uncommon · 43% usage

found in ku suli

coined post-pu · 2018

origin

Turkish · yansıtmak ‘to reflect, reverberate’

coined by jan Wesu, jan Maliku, jan Kisinja, jan inwin

sitelen pona

jasima

sitelen sitelen

jasima sitelen sitelen

sitelen jelo

🪞🪩

ucsur

U+F197F

audio

kala Asi

jan Lakuse